Üldinfo

Laste laulutundides õpime eestikeelseid ning enamasti ka eesti heliloojate loodud lastelaule nii kooli muusikaõpikutest kui ka eelkooliealistele mõeldud laululoomingust, sekka pärimusmuusikat ning laulumänge. Vanemad rühmad harjutavad ka mitmehäälset laulmist.

Tunnid toimuvad vanusegruppides – Luksemburgis neljas ja Brüsselis kolmes vanusegrupis.

Kuna me kohtume harva, tuleb koosolemise aega võimalikult tõhusalt ära kasutada, seega on ka tunnid päris intensiivsed. Igas tunnis õpime uusi laule (1-3 vastavalt pikkusele ja raskusastmele) ning kordame-kinnistame sama palju varem õpituid. Õpitud laulude nimekirjad avaldan tunnile järgneva nädala jooksul kodulehel. Laulude kinnistamiseks ja kordamiseks kodus on lauluvaras noodid ja mp3. Parooli saab e-posti teel.

Kui laps puudub, palun leidke kindlasti see aeg, et ta kodus kuulaks ja tutvuks, mis eelmises tunnis toimus. Laps tunneb end muidu ebamugavalt, kui teised laulavad, aga tema ei oska.

Kooliealiste rühmadele jagan tunnis noote (ka neile, kes veel lugeda ei oska, sest õige pea and ju selle selgeks õpivad). Nootide köitmiseks peab lastel olema kaust/kiirköitja ning igaks tunniks ca 10 tühja kiletaskut (mõni noot on pikem kui 1-2 lk). Jagatavad noodid ei ole köitmiseks augustatud, seega palun pange köitja vahele kiletaskud. Kui laps puudub, on see lapse ja vanema kohus puudutud tunni noodid kodulehelt välja trükkida ja kausta köita. Hooaja esimeseks tunniks ei ole vaja kõiki eelmiste õppeaastate laule kaasa vedada, võib alustada täiesti tühja kaustaga (kiletaskud!).

Noodi- ja pilliõppeks meil kahjuks aega ei ole (välja arvatud lihtsamad ostinatod laulude saateks). Kooliealistele räägin vajadusel, mida üks või teine asi noodikirjas tähendab (kordusmärgid, pausid, noodipikkused) ning tutvustan põgusalt ka laulude autoreid. Kuna laulutekstides on palju harvaesinevaid sõnu ning idiomaatilisi väljendeid, kulub alati mõni hetk tunnist ka eesti keele õppele.

Õppemaks on poolaastapõhine ega sõltu sellest, kui palju laps reaalselt kohal käib. Puudumistest palun teada anda +352 621 383130 (kui puudumine on teada rohkem kui ööpäev varem,  võib ka e-mailile, sest vahetult enne tundi ei ole mul võimalik e-posti lugeda).

Uued lauljad saavad käia esimeses tunnis proovimas, kas lastele meeldib ja kui jah, siis alles teha ülekande teha.

Kooliealistele toimuvad ka laululaagrid, kus osalevad lauljad mitmest riigist. Kaugem eesmärk on osaleda 2017. aasta suvel noorte laulupeol. Kas mudilas-, laste- või noorte segakoori klassis või kõigis kolmes, sõltub sellest, kui tublid me oleme.

Toredaid laulupäevi soovides

 

Anneli Aken

* * *

Endast.

Olen sündinud 1968. aastal Haapsalus.

Olen õppinud:

 • Tallinna Ülikoolis kultuurikorraldust ja näitejuhtimist (cum laude)
 • Tallinna Pedagoogikaülikoolis algõpetuse metoodikat, muuhulgas koolitati toona ka muusikatunde andma (cum laude)

Täiendanud end:

 • lavastamise, lavakõne ja lavavõitluse kursusel (Eesti Harrastusteatrite Liit)
 • kultuurijuhtide ning vokaalansamblite juhendajate kursustel (Rahvakultuuri Keskus)
 • koolitusel “Music and Young People” Rootsis (programm Euroopa Noored)
 • EMTA täienduskoolitustel

Varasem töökogemus:

 • Lääne Maavalitsuse kultuurinõunik
 • vabakutseline muusik ja ürituste korraldaja
 • Äripäeva Kirjastuse seminaride ja konverentside projektjuht
 • Haapsalu Kultuurikeskuse kunstiline juht
 • Haapsalu Randlase teatri tegevjuht
 • Haapsalu Linnavalitsuse kultuurinõunik
 • Haapsalu Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja ringijuht
 • Tallinna 37. Keskkooli muusikaõpetaja

Muu muusikaalane tegevus:

Luksemburgi laste lauluringi juhendaja alates kevadest 2009, Luksemburgi täiskasvanute vokaalansambli juhendaja alates sügisest 2009, Brüsseli laste lauluringi juhendaja alates novembrist 2011, Strasbourgi eesti lauluringi juhendaja alates sügisest 2012, korraldanud Euroopa Eestlaste Koori laululaagreid (Luxembourgis kevadel 2011 ja talvel 2014).

Alates aastast 2000 (v.a.2004) Haapsalu Valge Daami etenduste produtsent.

Ise olen laulnud siin ja seal, aga loomult lootusetult laisk ja vanuse kasvades järjest enam kriitiline, seega ei tea laiem publik minust lauljana suurt midagi. Et ETV konkursil “Kaks takti ette” 1988 Katrin Mandeliga 2.-3. kohta jagasime, mäletan isegi uduselt, mis siis veel teistest rääkida. Seni esimene ja viimane originaallauludega CD Valguseotsija (BGM) ilmus jõulureedel 2005 ning kevadel 2006 raamat “Firmapidu – kuidas korraldada õnnestunud üritust” (Äripäeva Kirjastus).

Hobiks on käsitöö.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: